Rätt patient till rätt vårdinstans

Ladda ner fallstudien om pilotprojektet som pågår i Region Värmland, där man arbetar för att patienter snabbare ska kunna nå rätt vårdinstans.  

Region Värmland har samma typ av utmaningar som landets övriga regioner; en ökad befolkning, människor blir äldre och fler drabbas av multisjukdomar. Man lider också av brist på vårdpersonal, och måste använda de resurser man har på ett smartare sätt. Därför har man startat ett pilotprojekt att digitalisera patientflödet med Sveriges första installation av INSIGHT. 

Ladda ner fallstudien gratis för att läsa mer om projektet. Ladda ner fallstudien gratis här

Anna 300